"พาณิชย์" เตรียมผลักดันผ้าไหมไทย

Last updated: Jun 21, 2019  |  448 จำนวนผู้เข้าชม  |  new

"พาณิชย์" เตรียมผลักดันผ้าไหมไทย

"พาณิชย์" เตรียมผลักดันผ้าไหมไทย ผงาดบนตลาดแฟชั่น และสินค้าไลฟ์สไตล์ ปรับแนวทางการผลิต เพิ่มความหลากหลาย นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่า

พร้อมเปลี่ยนทัศนคติ ไหมไทย ใครใครก็ใช้ได้ มั่นใจ ความสวยงาม ทนทาน ครองใจผู็ใช้ทุกคน กระทรวงพาณิชย์ เชื่อมั่นในศักยภาพผ้าไหมไทย เตรียมผลักดันให้ผงาด บนตลาดแฟชั่น และสินค้าไลฟ์สไตล์เพื่อความหลากหลายของประเภทสินค้า ปรับแนวทางการผลิต นำนวัตกรรมเข้าช่วยเพิ่มมูลค่า กระตุ้นการรับรู้ สร้างความภูมิใจเมื่อสวมใส่ พร้อมเปลี่ยนทัศนะคติไหมไทย สัญลักษณ์ไทย ใครๆก็ใช้ได้มั่นใจ ความสวยงามทนทาง ครองใจผู้ใช้ได้ทุกกลุ่ม เดินสายพัฒนาเส้นทาง สายไหม อีสาน เหนือ ใต้
สู๋แหล่งท่องเที่ยว ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ซึ่งล่าสุดได้ลงพื้นทีภาคใต้

นางลลิตา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้วางเส้นทางสายไหมสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ ตามยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น ได้วางไว้ 3ภูมิภาค 3 เส้นทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ เพื่อยกระดับไหมไทย และที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ภาคใต้ ในจังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เพื่อนำมาพัฒนาให้ผ้าไหมมีความทันสมัย ดูแลง่าย และแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจ สร้างเครือข่าย เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้จัดหา นักออกแบบ ผู้ซื้อ และเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก เอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละท้องถื่น ที่โดดเด่นของผ้าไหมไทยและทรงคุณค่าของประเทศ การเดินทางครั้งนี้ได้ไปเยี่ยมชมสถานทีเลี้ยงม่อน เลี่ยงไหม ทอผ้าในภาคใต้ โดยมีผู้ประกอบการและสื่อมวลชนเดินทางไปในครั้งนี้  พร้อมเก็บข้อมูลและพัฒนาผ้าไหมไทยในการเพิ่มมูลค่าผ้าไหมสู่ตลาดโลก

จังหวัดชุมพร
ชุมชนกลุ่มหม่อนไหมบ้านป่ากล้วย ตำบลดอนสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นกลุ่มปลูกม่อน เลี้ยงไหม ทีมีความเข้มแข็ง มีการย้อมสีธรรมชาติ และการทอผ้าไหมซึ่งได้รับการรับรองเครื่องหมายมาตราฐานผ้าไหมไทย ตรานกยูง พระราชทานสีเงินและสี่น้ำเงิน และผลิตเส้นไหมมาตราฐาน จำหน่าย สร้างรายได้ให้ชุมชน และถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมให้กับเยาวชนในชุมชนให้สืบทอดอาชีพให้คงอยู่ต่อไป กับหม่อนไหมบ้านป่ากล้วย



จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านท่ากระจาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดดเด่นลายดาวล้อมเดือน ลายเครือวัล ลายดอกพิกุล ลายราชวัตร และลายดอกแก้ว จุดเด่นของการทอ นอกจะเป็นลวดลายแล้ว วิธีการทอผ้า เรียกว่า ทอกี่กระทบ ที่ต้องทอ อย่างปราณีต บรรจง กว่าจะได้งานแต่ละผืน ยังต้องใช้ความยากลำบากและเวลาพอสมควร และปราณีตมากๆ เพราะถ้ารีบร้อนด้วยแล้ว ด้ายอาจขาด และลายไม่ได้ตามต้องการ
นับว่าต้องอดทนจเย็นมากๆ เคยได้รางวัลดีเด่นประจำภาคใต้ในปี2545 และปี2546 และครั้งหนึ่งในกา
 และใรประชุมเอเปก ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในของฝากให้กับผู้มาประชุมเอเปกที่ไทยเป็นเจ้าภาพอีกด้วย 

ประวัติของกลุ่มทอผ้าบ้านท่ากระจาย อำเภอชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบประมง ทำสวนยางพารา เมื่อยามว่างก็มานั่งทอผ้าใช้กันในครอบครัว ต่อมาเมื่อ พศ.2536 สำนักงานพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมให้มีการรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพขึ้นมา และจัดตั้งเป็นกลุ่มเย็บผ้าไหมเชี่ยวชาญการทอผ้า ตั้งเป็นกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านท่ากระจายขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกในการทอผ้า22 คน
แต่ก็เริ่มเสียดายในงานฝีมือระดับประเทศ บางท่าน ทอผ้าตั้งแต่สาวๆ ตอนอายุ 17-18 ปี ตอนนี้วัย60กว่า หู ตาเริ่มฝ้าฟาง คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยหันมาเรียนรู้ กลัวว่างานฝีมือจะเริ่มหมดไปจากชุมชน และไม่อยากเห็น ไม่อยากให้ถึงเวลานั่น เพราะผืนหนึ่งๆ ใช้เวลานาน บางครั้งถ้าคนชำนาญในการทอเดือนหนึ่งก็ได้3-4ผืน จึงทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยอยากเรียนรู้ อาจมองว่าช้าและใช้เวลานานในการได้ผลตอบแทนมา ในแต่ละครั้ง ทีนี่เป็นแหล่งชุมชนมุสลิม จึงไม่ได้เลี้ยงหม่อน เลี้ยงไหม เพราะมองว่าเป็นบาปในการทำ
จึงเลือกวิธีการซื้อหม่อน ไหม มาจากแหล่งชุมชนอื่น แต่ อย่างไรผลงานลายผ้าก็ออกมาสวยงาม ก็อยากให้ไปช่วยอุดหนุนกันเยอะๆ ชาวบ้านและชุมชนทอไหมจะได้มีกำลังใจในการทอ ขอเป็นกำลังใจให้กลุ่มทอผ้าบ้านท่ากระจายมีกำลังใจสู้กันทุกคน



นครศรีธรรมราช
กลุ่มทอผ้าบ้านเนินมวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลซอนหาด อำเภอขะอวด ความโดดเด่นลายผ้าฝ้ายยก เมืองนคร ลายกระจู๋ลายดอกพิกุล ลักษณะเด่น กลุ่มทอผ้าไหมประดิษฐ์และทอผ้าไหมแกมฝ้าย ผ้าทอบ้านเนินมวง ได้สืบสานวัฒนกรรมการทำผ้าทอยกดอก เมืองคอน ไว้เพื่อเป็นมรดกสืบทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลายต่อไปด้วยความภาคภูมิใจ สำหรับผ้าทอ ยกดอก จะมีจุดเด่นในเรื่องสีสันและลวดลายที่สะดุดตา ทอด้วยการเพิ่มลวดลาย ให้ดูพิเศษสวยงามมากยิ่งขึ้น เช่น ลายทิพย์มนต์ฑา ลายกระดุมทอง ลายหยดน้ำ ลายดอกกระจุด ซึ่งกลุ่มทอผ้าบ้านเนินมวง เริ่มเป็นรูปเป็นร่างด้วยการรวมกลุ่ม และการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชน และกศน.อบต.ขอนหาด จนกลายเป็นกลุ่มทอผ้าบ้านเนินมวง และเป็นสถานที่จำหน่ายผ้าไหม และสินค้าทีมีคุณภาพ จากบ้านเนินมวง

กลุ่มผ้ายกบ้านมะม่วงปลายแขน จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดดเด่นเรื่องผ้ายกนคร ลายพื้นเมือง ใช้กี่ทอกระตุก การประยุกต์ใช้ผ้าพื้นบ้านมะม่วงปลายแขนในปัจจุบัน สามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างผลิตได้หลายประเภท เช่นกระเป๋าถือสตรี กระเป๋าสตางค์ของสตรี ซองแว่นตา กล่องกระดาษทิชชู กล่องกระจกใส่ลิปสติค ใส่ไม้จิ้มฟัน เหมาะเป็นของฝากของที่ระลึก โดยประวัติ ผ้ายกเมืองนคร เป็นผ้าทีได้รับการยกย่องมาแต่โบราณว่าสวยงาม แบบผ้าชั้นดีเป็นทีต้องการในหมู่ชนชั้นสูง ช่างทอผ้า นครศรีธรรมราชจึงมีชื่อเสียงด้านฝีมือการทอผ้ายก เป็นเลิศตั้งแต่อดีต รู้จักกันแพร่หลาย คนทั่วไปกล่าวติดปากกันว่า ถ้าซื้อผ้าดีๆ จะต้องหาซื้อผ้ายกเมืองนคร มีลวดลายดั้งเดิม ลายราชวัตร ลายสับปะรด ลายดอกมะลิ ลายดอกเขมรกลม ลายพิกุล ลายแมงมุมก้านแย่ง ลายดอกเขมร ลายดอกจัน ลายดอกรัก ลายเขมร หรือลายพระตะบอง ลายลูกแก้ว ลายคดกริช

 

Powered by MakeWebEasy.com