เปิดแล้ว!! โครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งที่ 17

Last updated: Feb 18, 2019  |  196 จำนวนผู้เข้าชม  |  new

เปิดแล้ว!! โครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งที่ 17

กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (แถวนั่ง กลาง) ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง (แถวนั่ง ซ้าย) ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย รวมทั้งผู้สนับสนุนโครงการ ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดย ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (แถวนั่ง ขวา) คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 โดย นางนันทนี วงศ์อำนิษฐกุล (แถวยืน ซ้าย) ผู้อำนวยการด้าน Broadcasting & Media บริติช เคานซิล ประเทศไทย โดย นายแอนดรูว์ กลาส (แถวยืน ที่2 จากขวา) ผู้อำนวยการ และสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย โดย อาจารย์อนุสรณ์ ศรีแก้ว (แถวยืน ขวา) ประธาน ร่วมเปิดโครงการ “นักข่าวแห่งอนาคตทรู” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 (17th True Future Journalist Award : FJA 2019)

 

ทั้งนี้กลุ่มทรูเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาปีที่ 3 และ4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานข่าวกับคนในวงการวิชาชีพระดับแนวหน้าของประเทศและระดับโลก โดยนักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเลิศ (Excellent FJA) 2 คน จะได้ไปสัมผัสประสบการณ์ข่าวที่ BBC World News ลอนดอน ส่วนนักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเด่นประจำภูมิภาค (Outstanding FJA) 5 คน จะได้ฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นเวลา 1 เดือน ตลอดจนมีโอกาสรับรางวัลพิเศษ การเข้าร่วมงานสัมมนา Future News Worldwide 2019 ณ สหราชอาณาจักร จำนวน 2 รางวัล นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านการสอบรอบแรกทั้ง 30 คน ยังได้รับสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จำนวน 2 รางวัล อีกด้วย

ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.trueplookpanya.com และเฟสบุคแฟนเพจ True Future Journalist Award ตั้งแต่วันนี้ถึงวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 สอบคัดเลือกรอบแรกในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 พร้อมกัน 9 แห่งทั่วประเทศ

Powered by MakeWebEasy.com